Panoramakuvert

Panoramakuvert är bra när du vill exponera eller synas med din kundtidning, katalog eller folder. Vita panoramakuvert utan innertryck. Anpassade för digitaltryck. Försedda med tejpskyddad självklistrande klaff. Beställ med eget tryck.


Kontakta oss

Panoramakuvert

Panoramakuvert är bra när du vill exponera eller synas med din kundtidning, katalog eller folder. Vita panoramakuvert utan innertryck. Anpassade för digitaltryck. Försedda med tejpskyddad självklistrande klaff. Beställ med eget tryck.


Elco panorama
– tejpskyddad nedfalsad självklistrande klaff (TKR)
Kuvert Antal Ytvikt Artikelnr Mall
C4 229x324 250 120 2371410
C5 162x229 500 120 2368410