Kuvertguide

Kuvertstorlekar

I Sverige använder vi framför allt C- och E-format på kuvert. Det gör vi för att arkformaten i A-serien ska passa i kuverten.

Vi utgår oftast ifrån brevpapprets storlek som är A4, som passar bra i E4-kuvert, vilket i sin tur passar i C4-kuvert. Viker du ner brevpappret blir det ett A5-format som på samma sätt passar i ett E5-kuvert som passar i ett C5-kuvert osv.

Tips! Med ett bifogat svarskuvert gör du det lättare för dina kunder att svara på en kampanj, skicka in en beställning eller returnera en vara. För att undvika att vika svarskuvertet för att få plats passar alltid ett svarskuvert i E-format i ett ytterkuvert i C-format.

Mått på standardformaten

Förslutningsalternativ

Det finns olika sätt att försluta ett kuvert. Klaffen har därför olika form som spetsig, rak eller svängd. Tänk på att välja rätt klaff om det t ex ska fungera i en kuverteringsmaskin.

Fukthäftande kuvert

Ett kuvert med fukthäftande klaff fungerar bra i alla kuverteringsmaskiner. Den lämpar sig därför bra till stora upplagor.

Självklistrande kuvert

Det finns två varianter på självklistrande kuvert. Stående klaff utan remsa passar bra till hantering av större utskick. Före mindre volymer som kuverteras manuellt rekommenderas kuvert med tejpskyddad klaff som också tål att lagras längre.

Andra förslutningsalternativ

Fönsterplacering

Ett kuvert med fönster är praktiskt om det ska skickas ut brev med förtryckta adresser på breven. För att adressen ska synas är det därför viktigt att välja rätt fönsterplacering.

Bestäm om du vill ha adressen till höger eller vänster.
Enligt en svensk standard finns det angivet var fönstren ska placeras. Två fönsterplaceringar är standard, vänster (v2) respektive högerställda fönster (h2). Formatet på fönstret skiljer beroende på kuvert men placeringen är alltid den samma.